Automatisk opdatering af Outlook-klienter

I MS CRM 4.0 er det muligt at gennemføre en administrativ installation/opdatering af Opdateringspakker (rollups) på klienter (MS CRM for Outlook). Denne funktion kaldes AutoUpdate.

Når du installerer MS CRM 4.0-klienten følger der en komponent med, som hedder Opdatering (Update). Denne komponent er en del af AutoUpdate-processen. Man kan starte Opdatering direkte for at kontrollere for opdateringer, eller man kan få Outlook til automatisk at kontrollere for opdateringer hver gang Outlook startes eller med et givent interval. Dette kræver at der oprettes en nøgle i registreringsdatabasen på alle klienter.

For at opsætte en automatisk opdatering af Outlook-klienter skal der gennemføres nogle administrative handlinger, som i hovedtræk er:
 1. Opret en mappe, eventuelt på CRM-serveren, som skal indeholde opdateringspakken.
 2. Download opdateringspakken og placer denne på serveren.
 3. Find nummeret på opdateringspakken (PatchID).
 4. Opret en konfigurationsfil, som identificerer og beskriver opdateringen.
 5. Konfigurer CRM-serveren til at identificere opdateringen.
 6. Opret en registreringsnøgle på hver klient, som sikrer automatisk opdatering.
 7. Gennemfør opdateringen på klienten/klienterne.

 

1. Opret mappe på server

Opdateringspakken skal placeres på CRM-serveren, og der skal derfor oprettes en mappe til denne. Opret f.eks. mappen crmpatches i mappen [ServerInstallDir]\Server\CRMWeb, f.eks. C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\crmpatches.

Denne mappe skal således kun oprettes denne ene gang, og kan bruges til fremtidige opdateringspakker.

 

2. Download opdateringspakken og placer den på serveren

Download opdateringspakken til Outlook, og placer den i den netop oprettede mappe - crmpatches. Filen har følgende navnekonvention: CRMv4.0-KB[KB#]-i386-Client-[LangID].exe

Dette gøres hver gang der kommer en ny opdateringspakke.

 

3. Find nummeret på opdateringspakken (PatchID)

Du skal finde opdateringspakkens PatchID (GUID-nummer), som skal bruges senere. PatchID'et kan du finde på to måder:

 1. Udpak opdateringspakken og find nummeret i filen config.xml.
  1. Åbn en kommandoprompt, og skrive [DownloadLocation] \ CRMv4.0-KB[KB#]-i386-Client-[LangID].exe /x
    
  2. Du vil blive bedt om en placering, hvor filerne skal pakkes ud. 
  3. Når filen er udpakket skal man finde config.xml-filen i roden af mappen. 
  4. I config.xml-filen, kopieres værdien af <patchid>-elementet og indsætte den i din konfiguration fil i trin 6.

   Herunder er et eksempel på en config.xml-fil:

   <?xml version="1.0"?>
   <crmsetup>
     <hotfix>
       <kbnumber>971782</kbnumber>
       <component>Client</component>
       <packagename>Client_i386_KB971782_1030.msp</packagename>
       <patchid>{1E97EE25-52B5-44B8-8886-C003737FA448}</patchid>
       <languageid>1030</languageid>
       <dbhotfix>true</dbhotfix>
       <revision>2138</revision>
       <releasetype>ur7</releasetype>
       <productid>{D4412406-F9BB-4C68-BEDC-178006820471}</productid>
     </hotfix>
   </crmsetup>
 2. Find nummeret i den tilhørende Knowledge-artikel, som altid følger med til en opdateringspakke.
   
  Herunder er et uddrag af listen med PatchID'et fra Opdateringspakke 6

  Language LinkID PatchID
  Arabic 162439&clcid=0x401 {BFEC1947-8C19-4116-9CF3-B0D66B864D96}
  Czech 162439&clcid=0x405 {BBF6CE4B-3E4C-4B98-8B21-0DC55517585C}
  Danish 162439&clcid=0x406 {1E97EE25-52B5-44B8-8886-C003737FA448}

Dette gøres hver gang der kommer en ny opdateringspakke.

 

4. Opret en konfigurationsfil, som identificerer og beskriver opdateringen

Opret en xml-konfigurationsfil og giv den et navn efter eget valg, f.eks. AutoUpdate.xml. I forbindelse med lagring af filen benyttes Encoding UTF-8.

Her er et eksempel på en konfigurationsfil:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ClientPatches>
<Create>
    <ClientPatchInfo>
        <PatchId>{1E97EE25-52B5-44B8-8886-C003737FA448}</PatchId>
        <Title>Opdatering af Microsoft Dynamics CRM til Outlook</Title>
        <Description>Opdatering af Microsoft Dynamics CRM til Outlook. Du skal eventuelt genstarte din computer efter opdateringen.</Description>
        <IsMandatory>true</IsMandatory>
        <IsEnabled>true</IsEnabled>
        <ClientType>OutlookDesktop,OutlookLaptop</ClientType>
        <LinkId>CRMv4.0-KB[KB#]-i386-Client-[LangID].exe</LinkId>
    </ClientPatchInfo>
</Create>
</ClientPatches>

Hver gang der kommer en ny opdateringspakke redigeres denne fil.

5. Konfigurer CRM-serveren til at identificere opdateringen

For at CRM-serveren er klar over, at der er en opdatering klar, skal denne registreres. Dette gøres ved at benytte en konfigurator, som hedder ClientPatchConfigurator.exe.

I en kommandoprompt, skal du gå til den mappe, hvor ClientPatchConfigurator.exe er beliggende ([ServerInstallDir]\Tools) og skriv microsoft.crm.tools.clientpatchconfigurator.exe [configfile].xml, f.eks. microsoft.crm.tools.clientpatchconfigurator.exe "c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\crmpatches\AutoUpdate.xml"

BEMÆRK! Husk at bruge anførselstegn ("), hvis der er mellemrum i stinavnet, som vist herover.

BEMÆRK! Hvis konfigurationen lykkedes vil man ikke få nogle beskeder efter udførelse af kommandoen. Hvis følgende fremkommer i kommandoprompten Usage: microsoft.crm.tools.clientpatchconfigurator.exe [XML Config File] indikeres der, at kommandoen ikke er lykkedes.

Hver gang der kommer en ny opdateringspakke udføres denne kommando.

 

6. Opret registreringsnøgle på hver klient

For at hver klient "opdager", at der er en ny opdateringspakke klar, skal der oprettes en registreringsnøgle(r) i registreringsdatabasen. Dette kan evt. gøres via en Group Policy. Registreringsnøglen skal hedde AutoUpdateDownloadUrl. Den skal være af typen String, og skal indeholde værdien http://[CRMServer]/crmpatches/.

BEMÆRK! Husk / til sidst i referencen.

Det er forskelligt hvor registreringsnøglen skal oprettes, da der er forskel på f.eks. 32-bit og 64-bit Windows XP/Windows Vista/Windows 7.

 • På klienter såsom Windows XPWindows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit og Windows 7 64-bit skal registreringsnøglen placeres i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRMClient
 • Windows Vista 64-bit klienter skal registreringsnøglen placeres i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSCRMClient
Registreringsnøglen skal kun oprettes en gang, men på alle klienter, der skal tilsluttes automatisk opdatering.

 

7. Gennemfør opdateringen på klienten

Så er klienterne klar til at blive opdateret. Dette kan gøres på tre måder:

 1. Anvend programmet Opdatering (Start, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Opdatering).
 2. Hvis din Outlook allerede er opstartet kan du anvende kommandoen CRM, Søg efter opdateringer.
 3. Hvis din Outlook er lukket skal du bare opstarte Outlook, som automatisk vil gøre opmærksom på opdateringen. 


Der gøres opmærksom på opdateringen


Opdateringen er igang

 

Fjernelse af opdatering

Hvis man ønsker at fjerne en opdatering (patch) kan dette lade sig gøre ved at oprette følgende xml-fil:

<ClientPatches>
  <Delete>
    <PatchId>87297B34-767B-4E3B-A51B-C89DB849AE82</PatchId>
  </Delete>
</ClientPatches>

PatchId er nummeret på den opdatering der skal fjernes (i eksemplet herover er dette id'et på Opdateringspakke 17.

Efter oprettelse af filen, som f.eks. navngives RemovePatch.xml, køres følgende kommando: microsoft.crm.tools.clientpatchconfigurator.exe "c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\crmpatches\RemovePatch.xml"

INFO! Kørsel af ovenstående kommando vil bevirke at der i konfigurationsdatabasen (MSCRM_CONFIG), i tabellen ClientPatchDetails vil kolonnen IsDeleted blive sat til 1 - altså i slettetilstand.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.